Hänt och på gång under hösten 2023

Hej alla medlemmar!

Hoppas ni haft en härlig sommar och höst i Snasen. Här kommer en summering av vad som hänt i föreningen den senaste tiden och även lite om kommande arbeten.

Myggfönster, kaminer och slyröjning

Nya myggfönster har installerats och vi har kunnat njuta av att ha fönstren öppna (på ett bra sätt) vilket flera medlemmar upptäckt och blivit glada över. I september färdigställs en särskild fönsterförvaring i vårt förråd där fönstren förvaras säkert till kommande säsong.

Installation av nya kaminer planeras till våren 2024. Vi har hittat en hantverkare efter jämförelse av offerter och i dialog med sotaren.

Större slyröjningar har gjorts under augusti-september. Med stor glädje ställde ca 8-10 medlemmar upp med röjning vilket gjorde arbetet både roligare och att det gick snabbare. Stort tack! Lördagen den 9 september hade Samfälligheten en stor samling med ett 80-tal husägare som röjde sly och annat. Grenar och ris eldades vid korsningen Storulvåvägen och Snasahögsvägen. Vi deltog med en ansvarig för korvgrillningen. I samband med slyröjningen genomfördes en större urstädning av föreningens gemensamma förråd uppe på Getvalen.

Det gäller nu att med jämna mellanrum underhålla och bearbeta slyn. Föreningen har köpt in en röjsåg och annan utrustning för arbetet. Vi avser dessutom att fortsätta fälla ett och annat större träd under kommande vinter både på Stråten och Getvalen.

Föreningsveckor för medlemmar – vår och höst

Styrelsen välkomnar hjälp och initiativ från er medlemmar i arbetet med skötsel och underhåll. Vi har att välja mellan att hjälpas åt alternativt köpa in mer externa tjänster, vilket påverkar våra avgifter framåt.

Så för att ha god framförhållning – och möjliggöra att få hjälp av er medlemmar – så kommer vi 2024 att genomföra två föreningsveckor/helger där ni är välkomna att medverka! Dessa kommer att äga rum ”vårveckorna” 22 och 23 och ”höstveckorna” 36 och 37. Vi avser att göra ordning en ”städlista” på vad som behöver göras på respektive vecka och ser gärna medlemmars medverkan på olika sätt. Styrelsen återkommer med mer detaljer kring detta, i god tid.

Energideklaration genomförd

Vi har under september-oktober genomfört en energideklaration av våra hus, enligt krav från Boverket att genomföras senast den 31 januari. Lagkrav har ändrats under 2016 och numera omfattas även våra hus. Arbetet har genomförts med en certifierad energiexpert under oktober.

Underhållsplan och ny finansieringsmodell ska tas fram

Under hösten har styrelsen samlats under en heldag där huvudpunkten var att påbörja arbetet med att ta fram en ny finansierings/ekonomisk modell för föreningen. Vi påbörjade även arbetet med att ta fram en underhållsplan för föreningens fastigheter, utifrån den inventering som har gjorts tidigare. Mötet präglades av bra dialog och en enad riktning av styrelsen. Vi har kommit en bra bit framåt i målsättningen att bevara våra stugor även för kommande generationer.

Vi kommer informera under början av nästa år mer detaljer kring ny finansierings/ekonomiskmodell, tider, beslut etc.

Boka datum för årsstämma

Boka in den 16 maj 2024 för årsstämma i vår förening. Stämman kommer genomföras någonstans i Stockholmstrakten.

Bästa hälsningar,

Styrelsen

(Denna information skickades via e-post till alla medlemmar den 5 november i en något längre version).