Om föreningen

Stor och Lillsnasen ekonomiska förening äger tillsammans nio stugor i Snasahögarnas fritidsby. Vi är drygt hundra andelsägare som tillsammans äger och förvaltar stugorna.

Antalet medlemmar i föreningen är i dagsläget 107 fördelat på 271 andelsveckor (2023).

Föreningen har ett antal stugor för uthyrning. Vid intresse kontakta Gunnar Stenmar i styrelsen (se länk nedan).

Årsstämma 2024

Föreningens årsstämma planerar att hållas den 16 maj i Stockholm, med möjlighet att delta via länk.

Verksamhetsberättelse och stadgar

Verksamhetsberättelse (PDF, nytt fönster)

Stadgar för Storsnasen ekonomiska förening (PDF, nytt fönster)

Stadgar för Lillsnasen ekonomiska förening (PDF, nytt fönster)

Kontakta styrelsen

Kontakta föreningens styrelse

Samfällighet för fritidsbyn Snasahögarna

Vår förening delar vägar och skötselområden med privatbostäderna i området. I området finns en samfällighetsförening för alla markägare. Föreningens uppgift är att förvalta och sköta området. Vatten- och avloppsanläggning samt vägar kräver de största insatserna.

Vid frågor kontakta styrelsen eller besök samfällighetens webbplats för mer information.

Snasahögarnas fritidsby

Lag om ekonomiska föreningar

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (Notisum, Rättsnätet)