Vi gör plats i förråden under 2023

Under våren 2023 kommer förråden att städas ur. När rensningen är klar kommer förråden innehålla en standarduppsättning med utrustning.

Du som är medlem och har saker förvarade i förråden

  • Gå igenom och ta hem de saker som tillhör er senast sista maj 2023.
  • Överblivna saker kommer därefter tas bort och lagras hos föreningens stugfogde Conny
    under resterande år 2023.
  • Saker som finns kvar hos Conny vid utgången av 2023 kommer att slängas.

Lista över utrustning som alltid kommer att finnas i förråden