Information från årsstämman 2023

Den 24 maj hölls föreningens årsstämma i Stockholm. Totalt deltog 25 medlemmar på mötet varav 12 på plats och 13 digitalt. Utöver det hade en medlem lämnat en fullmakt. Deltagandet motsvarade 32 röster.

Utifrån resultatet av omröstningen på stämman togs beslut att veckoavgiften år 2024 fortsatt kommer vara 1500 kronor/vecka.

Vi är numera en förening. Rent formellt heter vi nu Storsnasen ekonomisk förening men vi kommer att kalla oss Stor- och Lillsnasen ekonomisk förening.

I protokollet kan du ta del av mer information från stämman.

Protokoll från årsstämma 2023