Kategoriarkiv: Styrelsen

Mobiltäckning i stugorna

Information om telefoni och internet i Snasahögarna. Det finns inte bredband (WiFi) indraget i stugorna, därför får man lita till mobila tjänster via egna abonnemang.

Status våren 2024

Alla mobiloperatörer (Telia, Tre, Tele2 och Telenor) har bra 4G-täckning i stugområdet. Telia har byggt ut 5G, och de andra väntas följa efter inom kort.

För samtliga mobilnät gäller att det blir, eller kan bli, problem med kapaciteten vissa tider på dagen under populära veckor som jul, sportlov, påsk och sommarveckor i augusti.

Äldre mobilnät avvecklas

För er med äldre mobiltelefoner, notera att 2G/GSM- och 3G-näten avvecklas i hela landet under 2024 och 2025.

Hänt och på gång under hösten 2023

Hej alla medlemmar!

Hoppas ni haft en härlig sommar och höst i Snasen. Här kommer en summering av vad som hänt i föreningen den senaste tiden och även lite om kommande arbeten.

Myggfönster, kaminer och slyröjning

Nya myggfönster har installerats och vi har kunnat njuta av att ha fönstren öppna (på ett bra sätt) vilket flera medlemmar upptäckt och blivit glada över. I september färdigställs en särskild fönsterförvaring i vårt förråd där fönstren förvaras säkert till kommande säsong.

Installation av nya kaminer planeras till våren 2024. Vi har hittat en hantverkare efter jämförelse av offerter och i dialog med sotaren.

Större slyröjningar har gjorts under augusti-september. Med stor glädje ställde ca 8-10 medlemmar upp med röjning vilket gjorde arbetet både roligare och att det gick snabbare. Stort tack! Lördagen den 9 september hade Samfälligheten en stor samling med ett 80-tal husägare som röjde sly och annat. Grenar och ris eldades vid korsningen Storulvåvägen och Snasahögsvägen. Vi deltog med en ansvarig för korvgrillningen. I samband med slyröjningen genomfördes en större urstädning av föreningens gemensamma förråd uppe på Getvalen.

Det gäller nu att med jämna mellanrum underhålla och bearbeta slyn. Föreningen har köpt in en röjsåg och annan utrustning för arbetet. Vi avser dessutom att fortsätta fälla ett och annat större träd under kommande vinter både på Stråten och Getvalen.

Föreningsveckor för medlemmar – vår och höst

Styrelsen välkomnar hjälp och initiativ från er medlemmar i arbetet med skötsel och underhåll. Vi har att välja mellan att hjälpas åt alternativt köpa in mer externa tjänster, vilket påverkar våra avgifter framåt.

Så för att ha god framförhållning – och möjliggöra att få hjälp av er medlemmar – så kommer vi 2024 att genomföra två föreningsveckor/helger där ni är välkomna att medverka! Dessa kommer att äga rum ”vårveckorna” 22 och 23 och ”höstveckorna” 36 och 37. Vi avser att göra ordning en ”städlista” på vad som behöver göras på respektive vecka och ser gärna medlemmars medverkan på olika sätt. Styrelsen återkommer med mer detaljer kring detta, i god tid.

Energideklaration genomförd

Vi har under september-oktober genomfört en energideklaration av våra hus, enligt krav från Boverket att genomföras senast den 31 januari. Lagkrav har ändrats under 2016 och numera omfattas även våra hus. Arbetet har genomförts med en certifierad energiexpert under oktober.

Underhållsplan och ny finansieringsmodell ska tas fram

Under hösten har styrelsen samlats under en heldag där huvudpunkten var att påbörja arbetet med att ta fram en ny finansierings/ekonomisk modell för föreningen. Vi påbörjade även arbetet med att ta fram en underhållsplan för föreningens fastigheter, utifrån den inventering som har gjorts tidigare. Mötet präglades av bra dialog och en enad riktning av styrelsen. Vi har kommit en bra bit framåt i målsättningen att bevara våra stugor även för kommande generationer.

Vi kommer informera under början av nästa år mer detaljer kring ny finansierings/ekonomiskmodell, tider, beslut etc.

Boka datum för årsstämma

Boka in den 16 maj 2024 för årsstämma i vår förening. Stämman kommer genomföras någonstans i Stockholmstrakten.

Bästa hälsningar,

Styrelsen

(Denna information skickades via e-post till alla medlemmar den 5 november i en något längre version).

Information från årsstämman 2023

Den 24 maj hölls föreningens årsstämma i Stockholm. Totalt deltog 25 medlemmar på mötet varav 12 på plats och 13 digitalt. Utöver det hade en medlem lämnat en fullmakt. Deltagandet motsvarade 32 röster.

Utifrån resultatet av omröstningen på stämman togs beslut att veckoavgiften år 2024 fortsatt kommer vara 1500 kronor/vecka.

Vi är numera en förening. Rent formellt heter vi nu Storsnasen ekonomisk förening men vi kommer att kalla oss Stor- och Lillsnasen ekonomisk förening.

I protokollet kan du ta del av mer information från stämman.

Protokoll från årsstämma 2023

Vi gör plats i förråden under 2023

Under våren 2023 kommer förråden att städas ur. När rensningen är klar kommer förråden innehålla en standarduppsättning med utrustning.

Du som är medlem och har saker förvarade i förråden

  • Gå igenom och ta hem de saker som tillhör er senast sista maj 2023.
  • Överblivna saker kommer därefter tas bort och lagras hos föreningens stugfogde Conny
    under resterande år 2023.
  • Saker som finns kvar hos Conny vid utgången av 2023 kommer att slängas.

Lista över utrustning som alltid kommer att finnas i förråden

Information från årsstämman 2022

Här kommer information till alla våra medlemmar från föreningens årsstämma som hölls den 16 juni.

Vi är snart en förening

Sammanslagningen av våra föreningar är snart i mål och vi kommer heta Storsnasen, Ekonomisk förening 716414-5562.

Föreningen har idag drygt 100 medlemmar. Styrelsen har fått i uppdrag att se över möjligheten till en större renovering av husen, bland annat nytt kök, nya kaminer, sängar med mera. På årsstämman 2023 kommer styrelsen rapportera om arbetet.

Är du medlem men använder inte stugan? Kontakta Gunnar Stenmar (se länk till styrelsen nedan) och meddela det, han kan även hjälpa till med uthyrning. Detsamma gäller om det finns önskemål om att köpa eller sälja veckor.

Ny ordförande i föreningen är Peter Lundin. Flera andra namn har bytts ut, se information om styrelsen.

Du kan göra en insats!

Vill du arbeta i styrelsen? Valberedningen arbetar med att komplettera styrelsen med en ny ledamot och tar tacksamt emot förslag. Kontakta Anette Löf i föreningen.

Har du energi över och vill göra en insats för föreningen med (yttre) underhåll av fastigheten? Kontakta ordföranden eller Gunnar Stenmar, se länk nedan.

Kontakta styrelsen

Oförändrad årsavgift

Årsavgiften för 2023 fastställdes till samma som nuvarande, det vill säga 1500 kr per andelsvecka. Justering av priserna för andelsköp samt uthyrning har genomförts för att anpassas till bland annat högre elkostnader och framtida renoveringar.

Rullande veckor på Stråten 8 upphör

På mötet beslutades att systemet med rullande veckor för medlemmar på Stråten 8 kommer att upphöra från och med 1 januari 2023. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med nuvarande veckoinnehavare genomföra förändringen.

Övrig information

Vill du ha hjälp med städningen av stugan kan du kontakta Anna eller Conny Duvdahl. Beställ en vecka i förväg. Kostnad: 1000 kr per stuga. De sköter den årliga städningen av stugorna och är väl förtrogna med husen.

Mer om städning

Under senvåren rensades i stugornas förråd och en hel del föremål slängdes. I förråden får inte förvaras pulkor, skidor, ryggsäckar och liknande. I vissa förråd finns barnsäng, solstolar och liknande, som dock är kvar. Se listan som finns i förråden.

Från Samfälligheten meddelas att vi inte får slänga plåtburkar eller hårdplast (ÅVC finns efter några km mot Storlien) i soprummen. Lägg sådana föremål i tillslutna påsar och ställ på verandan vid avfärd så tar Conny, stugfogden, hand om dem. I sophuset ska vi vara noga med att fylla tunnorna i ordning och inte börja på tomma förrän den tidigare är helt full. Emballage, papper, tidningar och liknande skall slängas i containrar som finns på baksidan av Hanris café.

Mer om avfall

Ny postadress

Vill du eftersända post eller dagstidning? Notera att det är ny adress:

Getvalen alt Stråten
Handöl
837 71 DUVED

Ändringen beror på att brevlådorna i området har bytts ut. Postlådenumren är borta och de nya lådorna delas in efter väg, Getvalen alt Stråten.