Kategoriarkiv: Styrelsen

Information från årsstämman 2023

Den 24 maj hölls föreningens årsstämma i Stockholm. Totalt deltog 25 medlemmar på mötet varav 12 på plats och 13 digitalt. Utöver det hade en medlem lämnat en fullmakt. Deltagandet motsvarade 32 röster.

Utifrån resultatet av omröstningen på stämman togs beslut att veckoavgiften år 2024 fortsatt kommer vara 1500 kronor/vecka.

Vi är numera en förening. Rent formellt heter vi nu Storsnasen ekonomisk förening men vi kommer att kalla oss Stor- och Lillsnasen ekonomisk förening.

I protokollet kan du ta del av mer information från stämman.

Protokoll från årsstämma 2023

Mobiltäckning i stugorna

Information om telefoni och internet i Snasahögarna. Det finns inte fast telefon eller bredband indraget i stugorna, därför får man lita till mobila tjänster via egna abonnemang.

Status för täckning per februari 2023 har tagits fram utifrån granskning av operatörernas uppgifter och egna erfarenheter. Hör gärna av dig till styrelsen med kompletterande info om nedanstående inte stämmer.

Vi har idag fyra mobila teknologier i drift:

 • 5G ger utmärkt bredband, för streaming av film och bra även för spel.
 • 4G (LTE) med telefoni och bra bredband för internet.
 • 3G (UMTS/WCDMA) som avvecklas 2023/2024) ger telefoni, SMS och hyfsat internet och stöd för appar.
 • GSM (2G) som avvecklas 2025/2026 ger telefoni, SMS och mycket långsamt internet.

Telefoner som används idag har stöd för 4G och de nyaste även för 5G. De telefoner som enbart stöder GSM är snart borta (2025).

Täckningen ser i huvudsak ut så här för våra de 4 operatörer som finns i området:

 • Telia har bra GSM (2G), 4G och 5G.
 • Tele2 har bra GSM (2G) och 4G.
 • Telenor har bra GSM (2G) och 4G-täckning, samt halvdålig 3G (se Tre nedan, de delar radionät)
 • Tre har endast skakig 3G, det går halvbra i husen på Stråten men knappt alls inne i husen på Getvalen (kontakt erhålls ute på gatan). Sannolikt kommer de uppdatera till 4G och 5G när de ersätter sitt nuvarande 3G-nät.

För samtliga operatörer gäller att det blir, eller kan bli, problem med kapaciteten under populära veckor som jul, sportlov, påsk och sommarveckor i augusti.

Notera också att 4G och 5G levereras i olika frekvensband vilket gör att olika telefonmodellers stöd för dessa kan ge olika upplevelser av täckning. Nya smartphones stöder i regel alla band som används i Snasen.

/Mats Nilson

Vi gör plats i förråden under 2023

Under våren 2023 kommer förråden att städas ur. När rensningen är klar kommer förråden innehålla en standarduppsättning med utrustning.

Du som är medlem och har saker förvarade i förråden

 • Gå igenom och ta hem de saker som tillhör er senast sista maj 2023.
 • Överblivna saker kommer därefter tas bort och lagras hos föreningens stugfogde Conny
  under resterande år 2023.
 • Saker som finns kvar hos Conny vid utgången av 2023 kommer att slängas.

Lista över utrustning som alltid kommer att finnas i förråden

Information från årsstämman 2022

Här kommer information till alla våra medlemmar från föreningens årsstämma som hölls den 16 juni.

Vi är snart en förening

Sammanslagningen av våra föreningar är snart i mål och vi kommer heta Storsnasen, Ekonomisk förening 716414-5562.

Föreningen har idag drygt 100 medlemmar. Ekonomin är god och styrelsen har fått i uppdrag att se över möjligheten till en större renovering av husen, bland annat nytt kök, sängar med mera. På årsstämman 2023 kommer styrelsen rapportera om arbetet.

Är du medlem men använder inte stugan? Kontakta Gunnar Stenmar och meddela det, han kan även hjälpa till med uthyrning. Detsamma gäller om det finns önskemål om att köpa eller sälja veckor.

Ny ordförande i föreningen är Peter Lundin. Flera andra namn har bytts ut, se information om styrelsen.

Vill du arbeta i styrelsen? Valberedningen arbetar med att komplettera styrelsen med en ny ledamot och tar tacksamt emot förslag. Kontakta Anette Löf i föreningen.

Har du energi över och vill göra en insats för föreningen med (yttre) underhåll av fastigheten? Kontakta ordföranden eller Gunnar Stenmar.

Kontakta styrelsen

Oförändrad årsavgift

Årsavgiften för 2023 fastställdes till samma som nuvarande, det vill säga 1500 kr per andelsvecka. Justering av priserna för andelsköp samt uthyrning har genomförts för att anpassas till bland annat högre elkostnader och framtida renoveringar.

Rullande veckor på Stråten 8 upphör

På mötet beslutades att systemet med rullande veckor för medlemmar på Stråten 8 kommer att upphöra från och med 1 januari 2023. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med nuvarande veckoinnehavare genomföra förändringen.

Övrig information

Vill du ta hjälp med städningen av stugan kan du kontakta Anna eller Conny Duvdahl. Beställ en vecka i förväg. Kostnad: 1000 kr per stuga. De sköter den årliga städningen av stugorna och är väl förtrogna med husen.

Mer om städning

Under senvåren rensades i stugornas förråd och en hel del föremål slängdes. I förråden får inte förvaras pulkor, skidor, ryggsäckar och liknande. I vissa förråd finns barnsäng, solstolar och liknande, som dock är kvar.

Från Samfälligheten meddelas att vi inte får slänga plåtburkar eller hårdplast (ÅVC finns efter några km mot Storlien) i soprummen och att vi skall vara noga med att fylla tunnorna i ordning och inte börja på tomma förrän den tidigare är helt full. Emballage, papper och liknande skall slängas i containrar som finns på baksidan av Hanris café.

Mer om avfall

Avfuktning pågår – krypgrunder bakom lås

Hösten 2020 genomfördes åtgärder för att minska fukten i krypgrunderna i fyra av föreningens stugor på Stråten.

En viktig åtgärd var att rensa grunderna från organiskt material och prylar. Därför är grunderna är inte länge tillgängliga för förvaring och dörrarna (utbytta 2023) är låsta

I stugorna finns en anordning monterad för styrning av luftavfuktaren. Så länge fuktnivån ligger över normal nivå indikerar ”relativ hög luftfuktighet”. När nivån är nere på en önskad nivå kommer systemet avaktivera felmeddelandet.

Vid frågor kontakta styrelsen.

Ny postadress

Vill du eftersända post eller dagstidning? Notera att det är ny adress:

Getvalen alt Stråten
Handöl
837 71 DUVED

Ändringen beror på att brevlådorna i området har bytts ut. Postlådenumren är borta och de nya lådorna delas in efter väg, Getvalen alt Stråten.