Kontakta styrelsen

Styrelsen för Storsnasens ekonomiska förening består av fyra ledamöter och tre suppleanter.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor om föreningen.

stor.lillsnasen@gmail.com

Vilka som ingår i styrelsen

Ordförande: Peter Lundin, peter.lundin@b3.se
Kassör: Thomas Edekling
Sekreterare: Cecilia Wadensjö
Ledamot: Mats Borrie
Suppleant: Anna Derwinger
Suppleant: Christian Sterner
Suppleant och kontaktperson för uthyrning: Gunnar Stenmar, gunnar@stenmar.se

Kontakta stugfogden

Stugfogde: Conny Duvdahl
Adress: Handöl 502, 830 15 Duved (ett av husen mitt emot infarten till kapellet).
Telefon: 070-235 10 22

Kontakta webbredaktören

Jag som uppdaterar hemsidan heter Lisa Södergren. Du når mig på lisa.karolina.sodergren@gmail.com

Storsnasens styrelse 2022-2023. Från vänster: Thomas Edekling, Cecilia Wadensjö, Christian Sterner, Mats Borrie, Gunnar Stenmar, Peter Lundin, Anna Derwinger.