Töm inte oljor och fett i vasken!

Ett viktigt meddelande från Snasahögarnas samfällighetsförening som sköter vatten och avloppsfrågorna i området:

Den nya anläggningen för rening av avloppsvattnet som togs i bruk hösten 2013 saknar kemisk rening och klarar därför inte fetter. Därför är det inte tillåtet att hälla ut olja och fett i vasken. I stället tömmer du fettet i plastdunkar som finns i sophusen.

Hälsningar Styrelsen