Tak utbytta

Hus 56 och 57, Getvalen, har fått taken helt utbytta. En bättre konstruktion och tilläggsisolering har använts. Arbetet är i stort slutfört, bara mindre kompletteringar återstår.

Under 2012 gjordes ett motsvarande takbyte på hus 52 eftersom det läckte in vatten.

Om något år kommer även taken på hus 54 och 55 att behöva bytas, och på längre sikt även husen på Stråten.