Nyckel till soprummet

Från och med oktober i år kommer soprummen i området att låsas. Detta på grund av problem när utomstående använt rummen.

En soprumsnyckel hänger i entrén till varje hus. För säkerhets skull är nyckeln fäst i en tennisboll.