Mobiltäckning i stugorna

Många medlemmar och besökare undrar hur det står till med bredband och Internet i Snasahögarna. Det finns inget bredband indraget i stugorna, därför får man lita till mobila tjänster via egna abonnemang.

Status för täckning per augusti 2017 har undersökts via operatörernas uppgifter och egna erfarenheter. Fyll gärna på med kompletterande info om nedanstående inte stämmer.

Vi har idag tre mobila teknologier i drift:

  • GSM (2G) som ger telefoni, SMS och mycket ”långsamt” Internet och stöd för appar sk EDGE
  • 3G (UMTS/WCDMA) som ger telefoni, SMS och hyfsat Internet och stöd för appar
  • 4G (LTE) som är på gång med telefoni, men först och främst ger utmärkt bredband för Internet och appar

Mobiletelefoner har stöd för en av följande kombinationer GSM, GSM/3G eller GSM/3G/4G. De telefoner som enbart stöder GSM är oftast äldre med knappar. Nya smarttelefoner stöder alla tre standarderna.

Täckningen ser i huvudsak ut så här för våra 4 operatörer (nischade operatören Net1 ej medräknad här):

  • Telia har god GSM, 3G och 4G
  • Tele2 har god GSM och 4G men ingen 3G, långsam data via GSM/EDGE slås på och av vid hög trafik.
  • Telenor har god GSM och 4G-täckning, samt halvdålig 3G (se Tre nedan)
  • Tre har endast dålig 3G, det går halvbra i husen på Stråten men knappt alls inne i husen på Getvalen (kontakt erhålls ute på gatan) 

För samtliga operatörer gäller att det blir, eller kan bli, problem med kapaciteten under populära veckor som jul, sportlov, påsk och sommarveckor i augusti.

Äldre smartphones, typ iPhone 4S, har endast 3G och inte 4G vilket leder till problem med långsam data för Tele2 och Telenor som saknar just 3G-täckning.

Notera också att särskilt 4G levereras i olika frekvensband vilket gör att telefonerna kan ge olika upplevelser av täckning. Nya smartphones stöder i regel alla band som används i Snasen.

/Mats Nilson