Mobiltäckning i stugorna

Information om telefoni och internet i Snasahögarna. Det finns inte fast telefon eller bredband indraget i stugorna, därför får man lita till mobila tjänster via egna abonnemang.

Status för täckning per februari 2023 har tagits fram utifrån granskning av operatörernas uppgifter och egna erfarenheter. Hör gärna av dig till styrelsen med kompletterande info om nedanstående inte stämmer.

Vi har idag fyra mobila teknologier i drift:

  • 5G ger utmärkt bredband, för streaming av film och bra även för spel.
  • 4G (LTE) med telefoni och bra bredband för internet.
  • 3G (UMTS/WCDMA) som avvecklas 2023/2024) ger telefoni, SMS och hyfsat internet och stöd för appar.
  • GSM (2G) som avvecklas 2025/2026 ger telefoni, SMS och mycket långsamt internet.

Telefoner som används idag har stöd för 4G och de nyaste även för 5G. De telefoner som enbart stöder GSM är snart borta (2025).

Täckningen ser i huvudsak ut så här för våra de 4 operatörer som finns i området:

  • Telia har bra GSM (2G), 4G och 5G.
  • Tele2 har bra GSM (2G) och 4G.
  • Telenor har bra GSM (2G) och 4G-täckning, samt halvdålig 3G (se Tre nedan, de delar radionät)
  • Tre har endast skakig 3G, det går halvbra i husen på Stråten men knappt alls inne i husen på Getvalen (kontakt erhålls ute på gatan). Sannolikt kommer de uppdatera till 4G och 5G när de ersätter sitt nuvarande 3G-nät.

För samtliga operatörer gäller att det blir, eller kan bli, problem med kapaciteten under populära veckor som jul, sportlov, påsk och sommarveckor i augusti.

Notera också att 4G och 5G levereras i olika frekvensband vilket gör att olika telefonmodellers stöd för dessa kan ge olika upplevelser av täckning. Nya smartphones stöder i regel alla band som används i Snasen.

/Mats Nilson