Information från årsstämman 2022

Här kommer information till alla våra medlemmar från föreningens årsstämma som hölls den 16 juni.

Vi är snart en förening

Sammanslagningen av våra föreningar är snart i mål och vi kommer heta Storsnasen, Ekonomisk förening 716414-5562.

Föreningen har idag drygt 100 medlemmar. Styrelsen har fått i uppdrag att se över möjligheten till en större renovering av husen, bland annat nytt kök, nya kaminer, sängar med mera. På årsstämman 2023 kommer styrelsen rapportera om arbetet.

Är du medlem men använder inte stugan? Kontakta Gunnar Stenmar (se länk till styrelsen nedan) och meddela det, han kan även hjälpa till med uthyrning. Detsamma gäller om det finns önskemål om att köpa eller sälja veckor.

Ny ordförande i föreningen är Peter Lundin. Flera andra namn har bytts ut, se information om styrelsen.

Du kan göra en insats!

Vill du arbeta i styrelsen? Valberedningen arbetar med att komplettera styrelsen med en ny ledamot och tar tacksamt emot förslag. Kontakta Anette Löf i föreningen.

Har du energi över och vill göra en insats för föreningen med (yttre) underhåll av fastigheten? Kontakta ordföranden eller Gunnar Stenmar, se länk nedan.

Kontakta styrelsen

Oförändrad årsavgift

Årsavgiften för 2023 fastställdes till samma som nuvarande, det vill säga 1500 kr per andelsvecka. Justering av priserna för andelsköp samt uthyrning har genomförts för att anpassas till bland annat högre elkostnader och framtida renoveringar.

Rullande veckor på Stråten 8 upphör

På mötet beslutades att systemet med rullande veckor för medlemmar på Stråten 8 kommer att upphöra från och med 1 januari 2023. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med nuvarande veckoinnehavare genomföra förändringen.

Övrig information

Vill du ha hjälp med städningen av stugan kan du kontakta Anna eller Conny Duvdahl. Beställ en vecka i förväg. Kostnad: 1000 kr per stuga. De sköter den årliga städningen av stugorna och är väl förtrogna med husen.

Mer om städning

Under senvåren rensades i stugornas förråd och en hel del föremål slängdes. I förråden får inte förvaras pulkor, skidor, ryggsäckar och liknande. I vissa förråd finns barnsäng, solstolar och liknande, som dock är kvar. Se listan som finns i förråden.

Från Samfälligheten meddelas att vi inte får slänga plåtburkar eller hårdplast (ÅVC finns efter några km mot Storlien) i soprummen. Lägg sådana föremål i tillslutna påsar och ställ på verandan vid avfärd så tar Conny, stugfogden, hand om dem. I sophuset ska vi vara noga med att fylla tunnorna i ordning och inte börja på tomma förrän den tidigare är helt full. Emballage, papper, tidningar och liknande skall slängas i containrar som finns på baksidan av Hanris café.

Mer om avfall