Avfuktning pågår – krypgrunder bakom lås

Under hösten 2020 har åtgärder genomförts för att minska fukten i krypgrunderna i fyra av föreningens stugor på Stråten, som installation av luftavfuktare och inplastning.

En viktig åtgärd har varit att rensa grunderna från organiskt material och prylar. Därför är grunderna är inte länge tillgängliga för förvaring och dörrarna är försedda med kodlås.

I stugorna finns en anordning monterad för styrning av luftavfuktaren. Så länge fuktnivån ligger över normal nivå indikerar ”relativ hög luftfuktighet”. När nivån är nere på en önskad nivå kommer systemet avaktivera felmeddelandet.

Vid frågor kontakta styrelsen.