Årsavgift 2022

Dags att betala avgiften för 2022

Nu är det dags att betala in årsavgiften, 1 500 kr per vecka, till föreningarnas plusgirokonto, Storsnasen ekonomiska föreningar 441 09 40-3, senast den 31 januari.

Vänligen betala i tid och glöm inte att ange namn och medlemsnummer på avin eller din internetbetalning. Underlätta gärna för kassören genom att välja ett tidigare betalningsdatum.

En nyhet är att det även går bra att betala via Swish till nummer 123 611 28 82. Ange ditt medlemsnummer i meddelandet.

Vi vill även påminna om att motioner till årsstämman i maj ska vara inne senast den 1 mars.

Bästa hälsningar från styrelsen och med förhoppning om ett bra Snasenår!