Om föreningarna

Stor- och Lillsnasens ekonomiska föreningar äger tillsammans nio stugor i Snasahögarnas fritidsby. Föreningarna har en vald styrelse med fem ledamöter. Vi är drygt hundra andelsägare som tillsammans äger och förvaltar stugorna.

Antalet medlemmar i föreningarna är totalt 110 stycken fördelat på 271 andelsveckor (2016).

Föreningarna har ett antal andelar till försäljning. Vi har också stugor för uthyrning. Vid intresse kontakta styrelsen.

Verksamhetsberättelse och stadgar

Verksamhetsberättelse (PDF, nytt fönster)

Stadgar för Storsnasen ekonomiska förening (PDF, nytt fönster)

Stadgar för Lillsnasen ekonomiska förening (PDF, nytt fönster)

Kontakta styrelsen

Kontakt

Samfällighet för fritidsbyn Snasahögarna

Våra föreningar delar vägar och skötselområden med privatbostäderna i området. I området finns en samfällighetsförening för alla markägare. Föreningens uppgift är att förvalta och sköta området. Vatten- och avloppsanläggning samt vägar kräver de största insatserna. Varje påsk hålls årsmöte där de stora linjerna för skötsel dras upp.

Vid frågor kontakta styrelsen eller besök samfällighetens webbplats för mer information.

Snasahögarnas fritidsby

Lag om ekonomiska föreningar

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (Notisum, Rättsnätet)