Kategoriarkiv: Styrelsen

Ny postadress

Vill du eftersända post eller dagstidning? Notera att det är ny adress:

Getvalen alt Stråten
Handöl
837 71 DUVED

Ändringen beror på att brevlådorna i området har bytts ut. Postlådenumren är borta och de nya lådorna delas in efter väg, Getvalen alt Stråten.

Mobiltäckning i stugorna

Många medlemmar och besökare undrar hur det står till med bredband och Internet i Snasahögarna. Det finns inget bredband indraget i stugorna, därför får man lita till mobila tjänster via egna abonnemang.

Status för täckning per augusti 2017 har undersökts via operatörernas uppgifter och egna erfarenheter. Fyll gärna på med kompletterande info om nedanstående inte stämmer.

Vi har idag tre mobila teknologier i drift:

  • GSM (2G) som ger telefoni, SMS och mycket ”långsamt” Internet och stöd för appar sk EDGE
  • 3G (UMTS/WCDMA) som ger telefoni, SMS och hyfsat Internet och stöd för appar
  • 4G (LTE) som är på gång med telefoni, men först och främst ger utmärkt bredband för Internet och appar

Mobiletelefoner har stöd för en av följande kombinationer GSM, GSM/3G eller GSM/3G/4G. De telefoner som enbart stöder GSM är oftast äldre med knappar. Nya smarttelefoner stöder alla tre standarderna.

Täckningen ser i huvudsak ut så här för våra 4 operatörer (nischade operatören Net1 ej medräknad här):

  • Telia har god GSM, 3G och 4G
  • Tele2 har god GSM och 4G men ingen 3G, långsam data via GSM/EDGE slås på och av vid hög trafik.
  • Telenor har god GSM och 4G-täckning, samt halvdålig 3G (se Tre nedan)
  • Tre har endast dålig 3G, det går halvbra i husen på Stråten men knappt alls inne i husen på Getvalen (kontakt erhålls ute på gatan) 

För samtliga operatörer gäller att det blir, eller kan bli, problem med kapaciteten under populära veckor som jul, sportlov, påsk och sommarveckor i augusti.

Äldre smartphones, typ iPhone 4S, har endast 3G och inte 4G vilket leder till problem med långsam data för Tele2 och Telenor som saknar just 3G-täckning.

Notera också att särskilt 4G levereras i olika frekvensband vilket gör att telefonerna kan ge olika upplevelser av täckning. Nya smartphones stöder i regel alla band som används i Snasen.

/Mats Nilson

Nytt förrådshus

Forrad-webbPå Getvalen 6 bredvid bilplatsen finns nu ett förråd för förvaring av material till husen. Det är inte tillgängligt för medlemmarna.

Förrådet är av av typen friggebod, det vill säga runt 10 kvadratmeter, och är ouppvärmt. Det är byggt av lösvirke och följer samma stil som våra hus. Byggnaden ska användas som serviceförråd för förbrukningsmaterial, reservdelar, verktyg, inventarier, med mera. En del av detta finns nu utplacerat i husens förråd (i entrén) och i garderober och kommer nu kunna flyttas till det nya förrådet.

Under juli-augusti byggdes förrådshuset. Entreprenör har varit Hans i Bygget från Ånn, som också bytt tak på tre av husen de senaste åren.

Tak utbytta

Hus 56 och 57, Getvalen, har fått taken helt utbytta. En bättre konstruktion och tilläggsisolering har använts. Arbetet är i stort slutfört, bara mindre kompletteringar återstår.

Under 2012 gjordes ett motsvarande takbyte på hus 52 eftersom det läckte in vatten.

Om något år kommer även taken på hus 54 och 55 att behöva bytas, och på längre sikt även husen på Stråten.

Nyckel till soprummet

Från och med oktober i år kommer soprummen i området att låsas. Detta på grund av problem när utomstående använt rummen.

En soprumsnyckel hänger i entrén till varje hus. För säkerhets skull är nyckeln fäst i en tennisboll.

Åskan orsakade driftsstörningar och reparationer

Under sommaren hade vi problem med återkommande och kraftiga åskväder. Följande har åtgärdats:

  • Vattentillförseln påverkades i delar av området när pumpar slogs ut. Det ledde till tillfälliga avbrott eller lågt vattentryck. En ny varmvattenberedare har installerats i hus 82 eftersom den slogs ut i samband med ovädret.
  • TV-anläggningarna drabbades. Problemen är åtgärdade av reparatör. Nu använder vi separata digitalboxar i Getvalen. Det innebär lite extra pyssel med två fjärrkontroller: en för teven och en för att välja kanal.

Nu håller vi tummarna för att vi slipper fler åskoväder på ett tag.

Töm inte oljor och fett i vasken!

Ett viktigt meddelande från Snasahögarnas samfällighetsförening som sköter vatten och avloppsfrågorna i området:

Den nya anläggningen för rening av avloppsvattnet som togs i bruk hösten 2013 saknar kemisk rening och klarar därför inte fetter. Därför är det inte tillåtet att hälla ut olja och fett i vasken. I stället tömmer du fettet i plastdunkar som finns i sophusen.

Hälsningar Styrelsen