Vi gör plats i förråden under 2023

Under våren 2023 kommer förråden att städas ur. När rensningen är klar kommer förråden innehålla en standarduppsättning med utrustning.

Du som är medlem och har saker förvarade i förråden

 • Gå igenom och ta hem de saker som tillhör er senast sista maj 2023.
 • Överblivna saker kommer därefter tas bort och lagras hos föreningens stugfogde Conny
  under resterande år 2023.
 • Saker som finns kvar hos Conny vid utgången av 2023 kommer att slängas.

Lista över utrustning som alltid kommer att finnas i förråden

Årsavgifter 2023

Gott nytt år kära medlemmar! Hoppas året har börjat bra. Nu i januari kommer vi att gå ut via e-post med information om årsavgifterna.

I korthet ska avgifterna vara betalda senast den sista februari. Beloppen är oförändrade.

Information från årsstämman 2022

Här kommer information till alla våra medlemmar från föreningens årsstämma som hölls den 16 juni.

Vi är snart en förening

Sammanslagningen av våra föreningar är snart i mål och vi kommer heta Storsnasen, Ekonomisk förening 716414-5562.

Föreningen har idag drygt 100 medlemmar. Ekonomin är god och styrelsen har fått i uppdrag att se över möjligheten till en större renovering av husen, bland annat nytt kök, sängar med mera. På årsstämman 2023 kommer styrelsen rapportera om arbetet.

Är du medlem men använder inte stugan? Kontakta Gunnar Stenmar och meddela det, han kan även hjälpa till med uthyrning. Detsamma gäller om det finns önskemål om att köpa eller sälja veckor.

Ny ordförande i föreningen är Peter Lundin. Flera andra namn har bytts ut, se information om styrelsen.

Vill du arbeta i styrelsen? Valberedningen arbetar med att komplettera styrelsen med en ny ledamot och tar tacksamt emot förslag. Kontakta Anette Löf i föreningen.

Har du energi över och vill göra en insats för föreningen med (yttre) underhåll av fastigheten? Kontakta ordföranden eller Gunnar Stenmar.

Kontakta styrelsen

Oförändrad årsavgift

Årsavgiften för 2023 fastställdes till samma som nuvarande, det vill säga 1500 kr per andelsvecka. Justering av priserna för andelsköp samt uthyrning har genomförts för att anpassas till bland annat högre elkostnader och framtida renoveringar.

Rullande veckor på Stråten 8 upphör

På mötet beslutades att systemet med rullande veckor för medlemmar på Stråten 8 kommer att upphöra från och med 2023. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med nuvarande veckoinnehavare genomföra förändringen.

Övrig information

Vill du ta hjälp med städningen av stugan kan du kontakta Anna eller Conny Duvdahl. Beställ en vecka i förväg. Kostnad: 1000 kr per stuga. De sköter den årliga städningen av stugorna och är väl förtrogna med husen.

Mer om städning

Under senvåren rensades i stugornas förråd och en hel del föremål slängdes. I förråden får inte förvaras pulkor, skidor, ryggsäckar och liknande. I vissa förråd finns barnsäng, solstolar och liknande, som dock är kvar.

Från Samfälligheten meddelas att vi inte får slänga plåtburkar eller hårdplast (ÅVC finns efter några km mot Storlien) i soprummen och att vi skall vara noga med att fylla tunnorna i ordning och inte börja på tomma förrän den tidigare är helt full. Emballage, papper och liknande skall slängas i containrar som finns på baksidan av Hanris café.

Mer om avfall

Årsavgift 2022

Dags att betala avgiften för 2022

Nu är det dags att betala in årsavgiften, 1 500 kr per vecka, till föreningarnas plusgirokonto, Storsnasen ekonomiska föreningar 441 09 40-3, senast den 31 januari.

Vänligen betala i tid och glöm inte att ange namn och medlemsnummer på avin eller din internetbetalning. Underlätta gärna för kassören genom att välja ett tidigare betalningsdatum.

En nyhet är att det även går bra att betala via Swish till nummer 123 611 28 82. Ange ditt medlemsnummer i meddelandet.

Vi vill även påminna om att motioner till årsstämman i maj ska vara inne senast den 1 mars.

Bästa hälsningar från styrelsen och med förhoppning om ett bra Snasenår!

Avfuktning pågår – krypgrunder bakom lås

Under hösten 2020 har åtgärder genomförts för att minska fukten i krypgrunderna i fyra av föreningens stugor på Stråten, som installation av luftavfuktare och inplastning.

En viktig åtgärd har varit att rensa grunderna från organiskt material och prylar. Därför är grunderna är inte länge tillgängliga för förvaring och dörrarna är försedda med kodlås.

I stugorna finns en anordning monterad för styrning av luftavfuktaren. Så länge fuktnivån ligger över normal nivå indikerar ”relativ hög luftfuktighet”. När nivån är nere på en önskad nivå kommer systemet avaktivera felmeddelandet.

Vid frågor kontakta styrelsen.

Sanering av krypgrunderna på Stråten

Källargrunderna i husen på Stråten (80-husen) ska saneras. Vi kommer att börja med att rensa utrymmena på lösa föremål. Detta gäller främst sådant som binder fukt och kan skapa mögel, som material av  trä, textil, papper och kartong.

Förvarar du något där som ska sparas? Hör i så fall av dig till styrelsen senast den 7 augusti. Se även mejl som skickades till alla medlemmar den 19 juli.

Ny postadress

Vill du eftersända post eller dagstidning? Notera att det är ny adress:

Getvalen alt Stråten
Handöl
837 71 DUVED

Ändringen beror på att brevlådorna i området har bytts ut. Postlådenumren är borta och de nya lådorna delas in efter väg, Getvalen alt Stråten.

Mobiltäckning i stugorna

Många medlemmar och besökare undrar hur det står till med bredband och Internet i Snasahögarna. Det finns inget bredband indraget i stugorna, därför får man lita till mobila tjänster via egna abonnemang.

Status för täckning per augusti 2017 har undersökts via operatörernas uppgifter och egna erfarenheter. Fyll gärna på med kompletterande info om nedanstående inte stämmer.

Vi har idag tre mobila teknologier i drift:

 • GSM (2G) som ger telefoni, SMS och mycket ”långsamt” Internet och stöd för appar sk EDGE
 • 3G (UMTS/WCDMA) som ger telefoni, SMS och hyfsat Internet och stöd för appar
 • 4G (LTE) som är på gång med telefoni, men först och främst ger utmärkt bredband för Internet och appar

Mobiletelefoner har stöd för en av följande kombinationer GSM, GSM/3G eller GSM/3G/4G. De telefoner som enbart stöder GSM är oftast äldre med knappar. Nya smarttelefoner stöder alla tre standarderna.

Täckningen ser i huvudsak ut så här för våra 4 operatörer (nischade operatören Net1 ej medräknad här):

 • Telia har god GSM, 3G och 4G
 • Tele2 har god GSM och 4G men ingen 3G, långsam data via GSM/EDGE slås på och av vid hög trafik.
 • Telenor har god GSM och 4G-täckning, samt halvdålig 3G (se Tre nedan)
 • Tre har endast dålig 3G, det går halvbra i husen på Stråten men knappt alls inne i husen på Getvalen (kontakt erhålls ute på gatan) 

För samtliga operatörer gäller att det blir, eller kan bli, problem med kapaciteten under populära veckor som jul, sportlov, påsk och sommarveckor i augusti.

Äldre smartphones, typ iPhone 4S, har endast 3G och inte 4G vilket leder till problem med långsam data för Tele2 och Telenor som saknar just 3G-täckning.

Notera också att särskilt 4G levereras i olika frekvensband vilket gör att telefonerna kan ge olika upplevelser av täckning. Nya smartphones stöder i regel alla band som används i Snasen.

/Mats Nilson

Nytt förrådshus

Forrad-webbPå Getvalen 6 bredvid bilplatsen finns nu ett förråd för förvaring av material till husen. Det är inte tillgängligt för medlemmarna.

Förrådet är av av typen friggebod, det vill säga runt 10 kvadratmeter, och är ouppvärmt. Det är byggt av lösvirke och följer samma stil som våra hus. Byggnaden ska användas som serviceförråd för förbrukningsmaterial, reservdelar, verktyg, inventarier, med mera. En del av detta finns nu utplacerat i husens förråd (i entrén) och i garderober och kommer nu kunna flyttas till det nya förrådet.

Under juli-augusti byggdes förrådshuset. Entreprenör har varit Hans i Bygget från Ånn, som också bytt tak på tre av husen de senaste åren.

Tak utbytta

Hus 56 och 57, Getvalen, har fått taken helt utbytta. En bättre konstruktion och tilläggsisolering har använts. Arbetet är i stort slutfört, bara mindre kompletteringar återstår.

Under 2012 gjordes ett motsvarande takbyte på hus 52 eftersom det läckte in vatten.

Om något år kommer även taken på hus 54 och 55 att behöva bytas, och på längre sikt även husen på Stråten.